Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ

Linkovi » Ванстандардне услуге » ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ
дипл. инг Славица Вукосављевић
Адреса: Краља Милутина 1
Тел. 034/ 302-087

РАДНО ВРЕМЕ
07.00 - 15.00 радним даном

Ценовник услуге третмана медицинског инфективног отпада
1. На основу интегралне дозволе бр.19-00-00340/2010-02 издате од стране Министарства животне средине ,рударства и просторног планирања од 9.05.2012.године и у складу са Законом о управљању отпадом Дом здравља Крагујевац је у могућности да понуди услугу сакупљања,транспорта ,складиштења и третмана медицинског инфективног отпада.

Цена услуге збрињавања МИО је следећа:
1. Цена по кг третираног отпада је 2 еура/кг (по средњем курсу НБС на дан фактурисања)
2. Уколико је установа ван територије Крагујевца превоз је 0,20 еуроценти/км ( по средњем курсу НБС на дан фактурисања)
Такође вршимо и израду законом прописане документације (документ о кретању отпада) и извештавамо ресорно министарство у законом предвиђеном року.
Како наша установа има високо стручан кадар вршимо и обуку радника за правилну сагрегацију отпада ,као и давање инструкција за управљање свим врстама отпада(опасним и неопасним) и вршимо консулантске услуге при изради потребне докуметације у области управљања свим врстама отпада.

Шеф одељења МИО
дипл.инг.Славица Вукосављевић

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће