Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Служба лабораторијске дијагностике

Службе » Служба лабораторијске дијагностике
Служба лабораторијске дијагностике

Начелник Службе: др. сци. мед. Верољуб Кнежевић, биохемичар
Главна сестра Службе: Марија Васиљевић

РАДНО ВРЕМЕ
Радним данима:
Радно време је од 07 часова до 13,30 часова.
Централна лабораторија Станово, ради и поподне до 19 часова, за хитне анализе.

Телефон централне лабораторије: 034/6170066

Суботом:
Лабораторија у Служби за здравствену заштиту предшколске деце ради од 07 до 19 часова, за хитне анализе за децу.
Централна лабораторија Станово ради од 07 до 13,30 часова, само за хитне анализе.

Шеф одељења за биохемију
др Душица Савић, спец. кл. биохемије

Надзорни лаборант биохемије
Вучићевић Љиљана

Шеф одељења за хематологију
др Биљана Раденковић, спец. кл. биохемије

Надзорни лаборант хематологије
Вуковић Мирјана

У лабораторији се раде биохемијске, хематолошке, основне анализе хемостазе  и анализе урина. Обим посла и број параметара који се раде у лабораторији регулисан је Законом о здравственој заштити (службени гласник РС број 107/05) и Статутом установе. Рад лабораторије регулисан је интерним актима којима се регулише међусобна сарадња свих служби Дома здравља. Лабораторијску службу чине централна лабораторија у објекту Дома здравља, одељење бохемијске лабораторије за потребе спортске медицине и медицине рада и 13 лабораторија које функционишу као пунктови за прикупљање  узорака. Централна лабораторија у Дому здравља поседује одељење биохемије, хематологије, хемостазе и анализе урина. Резултати узорака узетих у централном објекту Дома здравља издају се у току истог дана а резултати узорака донетих из теренских лабораторија сутрадан. У одељењу за биохемију АТД-a се раде биoхемисјке, хематолошке и анализе урина. Контролу квалитета на том одељењу ради један биохемичар.

ПРОЦЕС РАДА
Процес рада се одвија у једној смени, а за потребе пацијената, у смислу хитних издавања резултата и хитних прегледа Се, урина, леукоцита и леукоцитарне формуле, Служба има поподневну смену у централној лабораторији - Станово

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће