Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Јавне набавке

Јавне набавке

Датум објављивања (или измене)23.03.2020. Лекови и санитетски медицински потрошни материјал за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка добара - Отворени поступак - Лекови и санитетски медицински потрошни материјал за потребе Дома здравља Крагујевац, ЈН - 03/2020

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)20.03.2020. Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома

Централизована набавка добара - 20.03.2020. Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома

Oбавештење о додели Уговора


Датум објављивања (или измене)20.03.2020. Лекови са Листе Б и Лекови Д Листе лекова за 2019.годину

Централизована набавка добара - Лекови са Листе Б и Лекови Д Листе лекова за 2019.годину

Oбавештење о додели Уговора


Датум објављивања (или измене)19.02.2020. Набавка средстава за одржавање хигијене у просторијама Домa здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка средстава за одржавање хигијене у просторијама Домa здравља Крагујевац, ЈН МВ - 03/2020

Oдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)30.01.2020.Набавка реагенаса за 5 par diff за потребе Службе лабораторијске дијагностике

Јавна набавка добара - Отворени поступак за закључивање оквирног споразума - Набавка реагенаса за 5 par diff за потребе Службе лабораторијске дијагностике за Дома здравља Крагујевац, ЈН 02/2020

Oдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)22.01.2020. Mедицинска опрема за потребе Дома здравља Kрагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Mедицинска опрема за потребе Дома здравља Kрагујевац, бр.08/2019

Oдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)14.01.2020. Набавка добара лекови, потрошни санитетски медицински материјал за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара  - лекови, потрошни санитетски медицински материјал за потребе Дома здравља Крагујевац, бр.01/2020

Одлука о додели Уговора и Одлука о обустави дела поступка
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)21.01.2020. Набавка реагенаса за биохемијски анализатор

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка реагенаса за биохемијски анализатор за потребе Дома здравља Крагујевац, бр.09/2019

Oбавештење о обустави поступка
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)03.02.2020. Набавкa аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара - 03.02.2020. Набавкa аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац, ЈН МВ - 02/2020

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)23.01.2020. Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара - Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац, ЈН М-1/2020

Oдлука о измени Одлуке о додели уговора и Одлука о обустави дела поступка
Конкурсна документација
Позивно писмоЈавне набавке 2019. година
Јавне набавке 2018. година
Јавне набавке 2017. година
Јавне набавке 2016. година
Јавне набавке 2015. година

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће