Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Јавне набавке

Јавне набавке

Датум објављивања (или измене)06.10.2021.Радови на уградњи столарије и радови на хидроизолацији објеката Дома здравља Крагујевац

Радови на уградњи столарије и радови на хидроизолацији објеката Дома здравља Крагујевац бр. 21/2021

Одлука о додели Уговора за Партије 1, 3 и 4
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)04.10.2021.Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Крагујевац

04.10.2021.Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Крагујевац - 1.1.15

Одлука о додели Уговора и Обавештење о обустави дела поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)04.08.2021. Услуге фиксне телефоније, преносa података и интернета

Услуге фиксне телефоније, преносa података и интернета за потребе Дома здравља Крагујевац бр. 16/2021

Одлука о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)13.08.2021. Радови на уградњи столарије

13.08.2021. Радови на уградњи столарије на објектима Дома здравља Крагујевац бр. 15/2021

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)16.08.2021. Одржавање информационих система Хелиант, Монео, Лис и веб сајта

Одржавање информационих система Хелиант, Монео, Лис и веб сајта за потребе Дома здравља Крагујевац бр. 17/2021

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)31.08.2021.Обавештење о закљученим уговорима у поступцима који се спроводе у складу са чл. 27 став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гл

Обавештење о закљученим уговорима у поступцима који се спроводе у складу са чл. 27 став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.91/2019)

Обавештење о закљученим уговорима


Датум објављивања (или измене)11.06.2021. Lekovi -Galenski lekovi (Kapi i rastvori)

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара Lekovi - Galenski lekovi (Kapi i rastvori) za potrebe Doma zdravlja Kragujevac, бр. 13/2021

Обавештење о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)01.07.2021.Обавештење о закљученим уговорима у поступцима који се спроводе у складу са чл. 27 став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник

Обавештење о закљученим уговорима у поступцима који се спроводе у складу са чл. 27 став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.91/2019)

Обавештење о закљученим уговорима


Датум објављивања (или измене)16.04.2021. Услуга осигурање имовине, запослених и возила

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка услуга - Услуга осигурање имовине, запослених и возила Крагујевац, бр. 07/2021

Обавештење о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)28.04.2021. Аутогас-ТНГ за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара - 28.04.2021. Аутогас-ТНГ за потребе Дома здравља Крагујевац, бр. 11/2021

Обавештење о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)30.04.2021. Лекови, санитетски потрошни материјал и лабораторијски реагенси

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара - Лекови, санитетски потрошни материјал и лабораторијски реагенси за потребе Дома здравља Крагујевац бр. 12/2021

Обавештење о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)09.06.2021. Одлукa о оглашавању отуђења расходованих котлова на чврсто гориво

Одлукa о оглашавању отуђења расходованих котлова на чврсто гориво

Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)21.04.2021. Лабораторијски реагенси за хематологију и тестови за квантитативно одређивање Ц-реактивног протеина (ЦРП-а)

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара - Лабораторијски реагенси за хематологију и тестови за квантитативно одређивање Ц-реактивног протеина (ЦРП-а) за потребе Дома здравља Крагујевац, бр. 10/2021

Обавештење о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)13.05.2021. Обавештење о додели уговора у поступцима спроведених на основу чл.27.став1.тачка 1. ЗЈН

Обавештење о додели уговора у поступцима спроведених на основу чл.27.став1.тачка 1. ЗЈН (период 01.03.2021-30.04.2021)

Обавештење о додели Уговора


Датум објављивања (или измене)06.04.2021. Рачунарска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара - 06.04.2021. Рачунарска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац, бр. 09/2021

Обавештење о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)19.03.2021. Услуга обезбеђењa објеката Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка услуга - Услуга обезбеђењa објеката Дома здравља Крагујевац, бр. 01/2021

Обавештење додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)28.02.2021. Канцеларијски материјал за потребе Дома здравља Крагујевац

Набавка добара - Канцеларијски материјал за потребе Дома здравља Крагујевац, бр. 05/2021

Обавештење додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)16.03.2021. Аутомобили за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара - Аутомобили за потребе Дома здравља Крагујевац, бр. 08/2021

Одлука о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)11.02.2021. Набавка штампаног материјала за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара - Набавка штампаног материјала за потребе Дома здравља Крагујевац, бр.04/2021

Одлука о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)05.03.2021. Обавештење о додели уговора у поступцима спроведених на основу чл.27.став1.тачка 1. ЗЈН

5/21- Б - Добра–набавка алата за потребе Техничке службе Дома здравља Крагујевац - набавка компресора

6/21-Добра - Набавка ауто боја и лакова за потребе Возног парка Дома здравља Крагујевац

7/21- Добра - Добра–набавка грађевинског материјалаза потребе Дома здравља Kрагујевац – набавка Лексана за покривање степеништа Здравствене станице бр.5


11/21-Добра -Maтеријал за потребе Одељења медицинског инфективног отпада (Кантице и кесе) Дома здравља Крагујевац

12/21 Добра – Ауто делови за потребе Возног парка Дома здравља Крагујевац

13/21 Добра - Бојe и лакови лакова и помоћног материјала за кречење зидних облога за потребе Дома здравља Крагујевац

14/21 Добра-Електроматеријал за за потребе Дома здравља Крагујевац

15/21 – Добра Набавка водоводног материјал за потребе Дома здравља Крагујевац

16/21 Добра - Набавка браварског материјал за потребе Дома здравља Крагујевац

20/21-Услуге - одржавања са отклањањем квара на електричним инсталацијама и замена дотрајале електричне опреме у објектима Дома здравља Крагујевац
Обавештење о закљученим уговорима


Датум објављивања (или измене)26.02.2021. Обавештење о додели уговора у поступцима спроведених на основу чл.27.став1.тачка 1. ЗЈН

1/21 – Набавка услуге фотокопирање документације, израда печата и нарезивање кључева

2/21 – Набавка услуге Фотокопирање флаера и постера за потребе Пројекта промоције
здравља


3/21 – Набавка услуге Услуга –Сервис и поправка штампача

4/21 – Набавка услуге Услуга – Пуњење и замена тонера

5/21- А Добра–набавка алата за потребе Техничке службе Дома здравља Крагујевац

Обавештење о закљученим уговорима


Датум објављивања (или измене)02.03.2021. Оглас - Отуђење моторних возила Дома здравља Крагујевац непосредном погодбом

Оглас - Отуђење моторних возила Дома здравља Крагујевац непосредном погодбом

Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)10.02.2021. Медицински, санитетски потрошни материјал

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара  - Медицински, санитетски потрошни материјал за потребе Дома здравља Крагујевац, бр.06/2021

Одлука о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)05.02.2021. Средства за одржавање хигијене у просторијама Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - отворени поступак ради закључења оквирног споразума - Набавка добара  - Средства за одржавање хигијене у просторијама Дома здравља Крагујевац, бр.03/2021

Одлука о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)01.01.2021. Гориво за службена моторна возила за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара  - Гориво за службена моторна возила за потребе Дома здравља Крагујевац, бр.07/2020

Одлука о додели Уговора
Позивно писмоЈавне набавке 2020. година
Јавне набавке 2019. година
Јавне набавке 2018. година
Јавне набавке 2017. година
Јавне набавке 2016. година
Јавне набавке 2015. година

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће