Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Јавне набавке

Јавне набавке

Датум објављивања (или измене)23.11.2020. Јавна набавка добара - набавка папирних убруса и тоалет папира

23.11.2020. Јавна набавка - отворени поступак - Јавна набавка добара - набавка папирних убруса и тоалет папира за потребе Дома здравља Крагујевац


Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)28.10.2020. Јавна набавка услуга - Набавка услуге мобилне телефоније

28.10.2020. Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге мобилне телефоније за потребе Дома здравља Крагујевац бр. 12/2020


Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)20.10.2020. Јавна набавка добара - набавка средстава за одржавање хигијене

20.10.2020. Јавна набавка добара - Отворени поступак - Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац бр. 03/2020-Н


Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)07.10.2020. Јавна набавка добара - Хигијенски пакети за децу

07.10.2020. Јавна набавка добара - Хигијенски пакети за децу за потребе Дома здравља Крагујевац бр. 002

Одлука о додели Уговора


Датум објављивања (или измене)11.08.2020. Јавна набавка услуга - Уградња противпожарне централе и система аутоматске дојаве пожара

Јавна набавка услуга- Уградња противпожарне централе и система аутоматске дојаве пожара за потребе Дома здравља Крагујевац бр. 08/2020

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)11.06.2020. Јавна набавка - Услуга фиксне телефоније, мрежног повезивања (преноса података) и услуге интернета

Јавна набавка - Услуга фиксне телефоније, мрежног повезивања (преноса података) и услуге интернета за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-5/2020

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.06.2020. Јавна набавка - Услуга одржавања информационих система Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - Услуга одржавања информационих система Heliant Health, Heliant Moneо и LIS. Редизајн и одржавање web site-a и mail серверa и система за управљање документима Дома здравља Крагујевац ЈН МВ 6/2020

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)29.06.2020. Јавна набавка добара - Набавкa два аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка добара - отворени поступак - Набавкa два аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН 04/2020

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)08.07.2020. Јавна набавка добара - Медицинска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара - ЈН МВ-10/2019 - Медицинска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)07.08.2020. Јавна набавка радови - Замена Лима на настрешници Огранка Ердоглија Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка радова - Замена Лима на настрешници Огранка Ердоглија Дома здравља Крагујевац бр. 11/2020

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)22.07.2020. Јавна набавка добара - Набавка опреме за јавну безбедност- централа и систем за аутоматску дојаву пожара

Јавна набавка добара - Набавка опреме за јавну безбедност- централа и систем за аутоматску дојаву пожара за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ 7/2020

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)08.07.2020. Јавна набавка добара - Набавка папирних убруса и тоалет папира

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавна набавка бр. 02/2020-п Набавка папирних убруса и тоалет папира за потребе Дома здравља Крагујевац

Обавештење о обустави поступка
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)10.06.2020. Набавка добара – Hабавка рачунарске опреме за унапређење здравственог информационог система

Набавка добара – Набавка рачунарске опреме за унапређење здравственог информационог система за потребе Домa здравља Крагујевац, ЈН 09/2020-МВ

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)07.05.2020. Санитетско-потрошни лабораторијски материјал за CRP из капиларне крви за апарат Finecare Plus

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Санитетско-потрошни лабораторијски материјал тестова за квантитативно одређивање Ц-реактивног протеина (CRP-a) из капиларне крви за апарат Finecare Plus за потребе Домa здравља Крагујевац, ЈН 01/2020-П

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)06.05.2020. Набавка добара – рaчунарске опреме и штампача

Јавна набавка мале вредности добара – рaчунарске опреме и штампача за потребе Домa здравља Крагујевац, ЈН МВ - 04/2020

Oдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)19.02.2020. Набавка средстава за одржавање хигијене у просторијама Домa здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка средстава за одржавање хигијене у просторијама Домa здравља Крагујевац, ЈН МВ - 03/2020

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)03.02.2020. Набавкa аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара - 03.02.2020. Набавкa аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац, ЈН МВ - 02/2020

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)23.01.2020. Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара - Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац, ЈН М-1/2020

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)22.01.2020. Mедицинска опрема за потребе Дома здравља Kрагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Mедицинска опрема за потребе Дома здравља Kрагујевац, бр.08/2019

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)30.01.2020.Набавка реагенаса за 5 par diff за потребе Службе лабораторијске дијагностике

Јавна набавка добара - Отворени поступак за закључивање оквирног споразума - Набавка реагенаса за 5 par diff за потребе Службе лабораторијске дијагностике за Дома здравља Крагујевац, ЈН 02/2020

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)14.01.2020. Набавка добара лекови, потрошни санитетски медицински материјал за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка добара  - лекови, потрошни санитетски медицински материјал за потребе Дома здравља Крагујевац, бр.01/2020

Обавештење о закљученом Уговору
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)23.03.2020. Лекови и санитетски медицински потрошни материјал за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка добара - Отворени поступак - Лекови и санитетски медицински потрошни материјал за потребе Дома здравља Крагујевац, ЈН - 03/2020

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)20.03.2020. Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома

Централизована набавка добара - 20.03.2020. Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома

Oбавештење о додели Уговора


Датум објављивања (или измене)20.03.2020. Лекови са Листе Б и Лекови Д Листе лекова за 2019.годину

Централизована набавка добара - Лекови са Листе Б и Лекови Д Листе лекова за 2019.годину

Oбавештење о додели Уговора


Датум објављивања (или измене)21.01.2020. Набавка реагенаса за биохемијски анализатор

Јавна набавка - отворени поступак - Набавка реагенаса за биохемијски анализатор за потребе Дома здравља Крагујевац, бр.09/2019

Oбавештење о обустави поступка
Конкурсна документација
Позивно писмоЈавне набавке 2019. година
Јавне набавке 2018. година
Јавне набавке 2017. година
Јавне набавке 2016. година
Јавне набавке 2015. година

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће