Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом и празником
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Нада Миловановић

Svi zaposleni » Остали запослени » Социјална медицина » Нада Миловановић

др Нада Миловановић
спец. социјалне медицине

Нада Миловановић

 Рођена у Крагујевцу где је завршила основну школу и гимназију.
- Медицински факултет завршила у Крагујевцу 
- У периоду 1997-1999.године радила у Дому здравља Лапово 
- У периоду 1999-2003.године радила у Служби за хитну медицинску помоћ која је тада организационо припадала Дому здравља Крагујeвац
- Од 2003. до 2006.године, када је упућена на специјализацију, радила у Служби опште медицине-Огранак Бресница
- Од јануара 2010.године ради као специјалиста социјалне медицине на месту шефа одсека здравствене статистике
- Од августа 2011.године на месту шефа одељења плана, анализе, здравствене статистике и социјалне медицине са информатиком.
- Предеседник Комисије за унапређење квалитета рада у Дому здравља Крагујевац од јануара 2014.године
- Координатор за фармаковигиланцу
- Од јула 2015. године на месту Помоћнице директора за медицинску делатност
- Члан Етичког одбора
- Члан Радне групе за израду Стратегије здравствене заштите града Крагујевца за период 2017-2020
- Члан Радне групе за израду Плана јавног здравља града Крагујевца за период 2018-2025
- Члан Комисије за родну равноправност
- Од септембра 2017.године спољашњи оцењивач АЗУС-а
- Похађала више едукација на тему менаџмента, унапређења квалитета рада, јавног здравља

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће