Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Одељење социјалне медицине са информатиком

Службе » Служба за специјалистичко-консултативну делатност » Одељење социјалне медицине са информатиком

Oдељење плана и анализе, здравствене статистике и социјалне медицине са информатиком чине :
2 специјалиста социјалне медицине,
1 медицинска сестра,
1 референт здравствене статистике,
2 референта за план и анализу и
1 информатичар

Шеф одељења:
др Нада Миловановић спец. социјалне медицине
контакт телефон: 034/ 302-086 лок.112;
факс 034/ 323-541; 069/3239010

 
 
др Славица Букумира спец. социјалне медицине
тел. 069/3239003
034/323-208 лок.103
 

мс Јасмина Цветић
тел. 064/8658351 
034/323-208 лок.103


Снежана Проковић
референт здравствене статистике
тел. 069/3239102 034/323-208 лок.103


Стана Јаћимовић
референт за план и анализу
тел. 034/323-208 лок.139


Слађана Милaновић
референт за план и анализу
034/323-208 лок.139


Татјана Ранковић
информатичар
069/3239102  034/323-208 лок.103Делатности Одељења су :

 • Прикупљање здравствено-статистичких података
 • Израда здравствено-статистичких извештаја
 • Анализа здравствених потреба популације
 • Анализа структуре и функционисања здравствене установе
 • Прати промене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи рада
 • Израда плана рада
 • Израда извештаја о извршењу плана рада
 • Израда плана здравствено-васпитног рада и извештај о извршењу истог
 • Организација и координација програмског здравствено-васпитног рада у здравственој установи
 • Планирање превентивних програма за заштиту и унапређење здравља становништва
 • Праћење и координација и анализа спровођења квалитета рада
 • Израда елабората, акционих планова...
 • Одељење уско сарађује са свим кључним референтним установама на нивоу Града Крагујевца, на првом месту са Институтом за јавно здравље Крагујевац, затим са Институтом за јавно здравље Србије "др Милан Јовановић Батут", Министарством здравља Републике Србије, Републичким фондом за здравствено осигурање, образовним установама са територије Града, Црвеним крстом, невладиним организацијама и сл.
 • Учествује у свим комисијама за које директор Дома здравља даје овлашћење
 • У свом раду уско сарађује како са здравственим радницима и сарадницима, тако и са Правном и Економско - финасијском службом, Комисијом за унапређење квалитета рада, Службеником за јавне набавке...

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће