Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Развојно саветовалиште

Развојно саветовалиште организационо припада Служби за здравствену заштиту предшколске деце и налази се у Централном дечјeм диспанзеру на адреси
Ул Змај Јовина бб
Тел.034 370-132

Саветовалиште ради у две смене сваког радног дана у превентивном делу Централног дечјег диспанзера

Породица, односно дете, може бити упућено у Развојно саветовалиште од стране изабраног педијатра након обавезних систематских прегледа или на захтев родитеља. Уз добијени упут, преглед у Развојном саветовалишту се заказује путем телефона или лично (у Централном дечјем диспанзеру) код медицинских сестара.

У Развојном саветовалишту је заступљен тимски рад, а чланове тима чине: два педијатра, 4 логопеда, психолог, педагог и 2 медицинске сестре. Рад се одвија свакодневно у две смене.

Прегледи се обављају:

уторком:
др Нада Илић, педијатар
Данијела Крунић, логопед
Марина Марковић, логопед
Сандра Михаиловић Радојевић, психолог
Душица Павловић, медицинска сестра

средом:
др Весна Станисављевић, педијатар
Весна Бараћ Миладиновић, логопед
Ивана Пантовић, логопед
Бојана Дамњановић, педагог
Нела Живановић, виша медицинска сестра

Садржај рада Развојног саветовалишта је део превентивног програма који се састоји од дијагностике, праћења и терапије деце са проблемима и поремећајима у развоју, од рођења до 7 године.

Циљ рада Развојног саветовалишта је:
Откривање деце са факторима ризика (контрола и праћење раста и развоја и обезбеђивање стимулативних третмана)
Рад са децом са психосоцијалним проблсмима
Рано откривање психомоторних, емоционалних, сензорних, говорних и сазнајних поремећаја и код деце која нису имала ризик на рођењу

Систематски прегледи и терапијски поступци логопеда, као и терапијски поступци и саветовање психолога и педагога се обављају свакога дана.

Родитељи долазе сами и са дететом на разговор-саветовање због развојних тешкоћа детета:
храњење, спавање, игра, регулисање и контрола навика у пражњењу столице и мокраће, савладавање школских и ваншколских вештина, говор, муцање и тикови, проблем пажње, љубомора, непослушност и слично.

Начин на који се Ваше дете понаша, игра, учи и говори даје важне податке о његовом развоју. 
Развојне прекретнице чине радње које већина деце може да изврши у одређеном узрасту.
Проверите постигнућа Вашег детета, разговарајте са изабраним педијатром о његовом развоју и шта даље треба да очекујете.

У Развојном саветовалишту обавља се:
- организовање и  извођење стручног рада по подручјима
- учествовање у изради концепта здравствено-васпитног рада
- активно учешће у изради годишњих, средњерочних и других планова на подручју здравствено-васпитне делатности
- праћење учинка метода и облика здравствено-васпитног  рада и увођење нових
- ангажовање на увођењу и примени иновација техничких и других помагала у извођењу здравствено-васпитног  рада
- сарадња са организацијама, заводима, институтима и матичним образовним институцијама одговорним за извођење здравствено-васпитног  рада
- учествовање у припреми полазних основа за друштвено договарање
- проучавање стручне литературе за своје подручје рада, перманентна стручна усавршавања у оквиру радне организације и других надлежних институција

УНИЦЕФ видео поруке на тему раног развоја:
Значај првог додира
Читање
Игра
Дојење
Контакт
Сваки тренутак је важан

Брошура Pathways организације  (https://pathways.org/) на српском језику:
Увод у развој говорa и језика - У сарадњи са Pathways организацијом за родитеље који говоре српски превела Данијела Крунић, логопед у Развојном саветовалишту ДЗ Крагујевац

Београдски психолошки центар је невладино непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области очувања и унапређивања менталног здравља деце и породице. Сајт Београдског психолошког центра (https://odrastanje.rs) пружа родитељима нове информације о томе како да негују децу и омогуће им да што боље развијају своје потенцијале.

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће