Одржана акција превентивних прегледа у недељу 14.јула 2024.године

Линк ка вести...

Aкција превентивних прегледа у недељу 14. јула 2024.

Линк ка вести...

Почетак радова на реконструкцији амбуланте у Бресници

Линк ка вести...

Одржана акција превентивних прегледа у недељу 16.јуна

Линк ка вести...

Скрининг

У Дому здравља спроводи се скрининг за карцином дебелог црева, откривање Дијабетеса тип 2, рано откривање кардио васкуларних болести и Скрининг за депресију. Пацијенти се позивају телефоном код изабраног лекара

Цео текст...

Превентивни рад

Превентивни рад је организован кроз Превентивни центар (Служба за здравствену заштиту одраслих) и саветовалишта (у Службама за здравствену заштиту деце и у Специјалистичко-консултативној служби)

Цео текст...

Служба лабораторијске дијагностике

У Служби лабораторијске дијагностике врши се узимање и лабораторијско испитивање узорака у дијагностичке и терапијске сврхе за пацијенте са територије Града Крагујевца.

Цео текст...

Сертификати

У циљу припреме за акредитацију, као и одржавања постигнутих стандарда и сталног унапређења квалитета, формирана је Комисија за акредитацију са задатком да координира процесом акредитације у установи.

Цео текст...

Огранак Ердоглија

Огранак Ердоглија - ул. Чиче од Романије, тел. 034/ 323-468

Линк ка локацији...

Огранак Станово

Огранак Станово - ул. Краља Милутина бр.1 тел. 034/ 323-004; 034/ 6 170 065

Линк ка локацији...

Огранак Бресница

Огранак Бресница - ул. Чегарска тел. 034/ 381-401

Линк ка локацији...

Огранак Аеродром

Огранак Аеродром - ул. Светогорска тел. 034/ 370-058

Линк ка локацији...