Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Јавне набавке

Јавне набавке

Датум објављивања (или измене)01.09.2023. Радови на одржавању објеката Дома здравља Крагујевац

01.09.2023. Радови на одржавању објеката Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 15/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.09.2023. Набавка реагенаса за биохемијски анализатор и реагенаса за анализе Д-димера

12.09.2023. 12.09.2023. Набавка реагенаса за биохемијски анализатор и реагенаса за анализе Д-димера за потребе Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 17/2023

Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)28.08.2023.Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Крaгујевац - поновљени поступак

Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Крaгујевац - реф. бр. 14/2023

Одлука о додели Уговора и Обавештење о обустави дела поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)28.07.2023.Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Крaгујевац

Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Крaгујевац - реф. бр. 13/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)03.08.2023. Лекови, санитетски потрошни материјал, кисеоник, течни азот и лабораторијски реагенси

Лекови, санитетски потрошни материјал, кисеоник, течни азот и лабораторијски реагенси за потребе Дома здравља Крагујевац- реф. бр. 13/2023

Одлука о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)27.06.2023. Радови на одржавању објеката Дома здравља Крагујевац

Радови на одржавању објеката Дома здравља Крагујевац- реф. бр. 12/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)14.06.2023. Осигурање возила Дома здравља Крагујевац

Осигурање возила Дома здравља Крагујевац- реф. бр. 11/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)20.05.2023. Осигурање имовине, запослених и возила

Осигурање имовине, запослених и возила Дома здравља Крагујевац- реф. бр. 10/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)22.03.2023. Санитетски потрошни медицински материјал за потребе медицине рада Дома здравља Крагујевац

Санитетски потрошни медицински материјал за потребе медицине рада Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 07/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)14.04.2023. Радови на одржавању објеката Дома здравља Крагујевац

Радови на одржавању објеката Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 05/2023

Одлука о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)28.04.2023. Лабораторијски реагенси за биохемијски анализатор

Лабораторијски реагенси за биохемијски анализатор за потребе Дома здравља Крагујевац- реф. бр. 09/2023

Одлука о додели Уговора
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)08.05.2023. Oтуђење расходованих моторних возила путем продаје у виду секундарних сировина

Oтуђење расходованих моторних возила Дома здравља Крагујевац путем продаје у виду секундарних сировина

Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)04.04.2023. Медицинска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац

Медицинска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 06/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)21.03.2023. Набавка лабораторијских реагенаса за потребе Дома здравља Крагујевац

21.03.2023. Набавка лабораторијских реагенаса за потребе Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 08/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)14.02.2023. Рачунарска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац

Рачунарска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 04/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)03.02.2023. Санитетски потрошни медицински материјал

Санитетски потрошни медицински материјал за потребе Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 02/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)08.02.2023. Лабораторијски реагенси за потребе Службе лабораторијске дијагностике

Лабораторијски реагенси за потребе Службе лабораторијске дијагностике Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 03/2023

Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу поступка
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)13.01.2023. Гориво за службена моторна возила

13.01.2023. Гориво за службена моторна возила Дома здравља Крагујевац - реф. бр. 01/2023

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка - на основу оквирног споразума / система динамичке набавке
Позивно писмоЈавне набавке 2022. година
Јавне набавке 2021. година
Јавне набавке 2020. година
Јавне набавке 2019. година
Јавне набавке 2018. година
Јавне набавке 2017. година
Јавне набавке 2016. година
Јавне набавке 2015. година

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће