Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Линк за пацијенте

Линк за пацијенте

Права пацијената

Право на доступност здравствене заштите
Право на информације
Право на превентивне мере
Право на квалитет пружања здравствене услуге
Право на безбедност пацијента
Право на обавештење
Право на слободан избор
Право на друго стручно мишљење
Право на приватност и поверљивост
Право на пристанак
Право на увид у медицинску документацију
Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
Право детета у стационарним здравственим установама
Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
Право на олакшавање патњи и бола
Право на поштовање пацијентовог времена
Право на приговор
Право на накнаду штетеДужности пацијената


Одговорност пацијента за лично здравље:

  • Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
  • У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
  • Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника


Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга:

  • Пацијент је дужан да поштује права других пацијената


Одговорност пацијента према другим здравственим радницима, односно здравственим сарадницима:

  • Пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем
  • Забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравсвене заштите
  • Пацијент је дужан да информише здравствену установу о промени адресе или телефонског броја

Ако се пацијент не придржава својих дужности, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите.
У тим случајевима здравствена установа је дужна да обезбеди даље пружање одговарајуће здравствене заштите.

 

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће