Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Историјат

Историјат

Примарна здравствена заштита у Крагујевцу је оформљена као посебан функционални облик 1966. године, у оквиру Медицинског центра Крагујевац.
До 1990. године функционисао је у оквиру ООУР „Дом здравља“.

Од 1990. године Медицински центар је конституисан као Здравствени центар „ Др Михајло Илић“ у оквиру кога је постојала РЈ Дом здравља у Крагујевцу.
Дом здравља Крагујевац у садашњем облику основан је 1998. године Одлуком Владе Републике Србије.

Данас Дом здравља има 4 Огранка, 1 здравствена станица,20 здравствених амбуланти (од којих је 17 сеоских) и 3 издвојена централна објекта Служби – укупно 28 објеката

У циљу боље ефикасности, рационалности, доступности, сродности послова и њихове организационе и техничке повезаности, у складу са Правилником о унутрашњој организацији Дома здравља, образоване су следеће организационе јединице ОГРАНЦИ- по вертикалној просторној повезаности:  

ОГРАНАК АЕРОДРОМ
Овом огранку припадају здравствена амбуланта Страгари и здравствене амбуланте Чумић, Угљаревац, Десимировац, Доње Грбице, Горње Јарушице и Лужнице.

ОГРАНАК СТАНОВО
Овом огранку припадају припадају здравствена амбуланта бр.2 «Палилуле», здравствене амбуланте Ердеч, Грошница и Драгобраћа.

ОГРАНАК БРЕСНИЦА
Овом огранку припадају здравствена амбуланта бр.3 «Пивара», здравствене амбуланте у Горњој Сабанти, Великим Пчелицама, Доњим Комарицама и  Горњим Комарицама

ОГРАНАК ЕРДОГЛИЈА
Овом огранку припадају здравствена амбуланта бр.1»Вашариште» и здравствена станица бр.4 »Центар», здравствене амбуланте у Илићеву, Шумарицама и Реснику.

Поред  наведених Огранака организационо у Дому здравља Крагујевац постоје и централни објекти Служби који су територијално издвојени и то:

Централни објекат Службе за здравствену заштиту деце предшколског узраста
Централни објекат Службе за здравствену заштиту деце школског узраста
Централни објекат Службе за здравствену заштиту жена
Специјалистичко консултативна служба Дома здравља

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће