Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Радна места

Радна места

Конкурси за радна места у 2024.години

Интерни оглас за доделу специјализација


Записник Комисије за доделу специјализација


Конкурси за радна места у 2023.години


Записник Комисије за доделу специјализација
     

Оглашава се конкурс за радно место - Доктор медицине

Оглашава се конкурс за раднa местa - Дипломирани правник, Виши радиолошки техничар и Лабораторијски техничар


Оглашава се конкурс за раднa местa - Здравствени сарадник - Дипломирани психолог и Домар/МајсторОглашава се конкурс за радно место - Доктор медицине


Оглашава се конкурс за радно место - Доктор медицине
 

Оглашава се конкурс за радно место - Спремач/спремачица


Оглашава се конкурс за радно место - Спремач/спремачица


Оглашава се конкурс за радно место - Лабораторијски техничар

Резултати конкурса:


Истекли конкурси за радна места у 2022.години
Оглашава се конкурс за радно место - Доктор медицине

Резултати конкурса:Оглашава се конкурс за радна места - Доктор медицине и спремачица

Одлука о избору кандидата за конкурс за радна места - Доктор медицине и спремачица
   
Оглашава се конкурс за радна места - Медицински техничар и комерцијалиста
 
Оглашава се конкурс за радно место - Дипломирани правник
 
Оглашава се конкурс за радна места - Домар/Мајстор одржавања и Спремач/Спремачица
 
Оглашава се конкурс за радно место - доктор медицине
 
Оглашава се конкурс за радно место - доктор медицине, медицинска сестра/техничар и спремач/спремачица
 
Оглашава се конкурс за радно место - доктор медицине
 
Оглашава се конкурс за више радних местa
 
Оглашава се конкурс за радно место - 2 доктора медицине
 
Оглашава се конкурс за радно место - Педијатар

Оглашава се конкурс за радно место - Правник

Оглашава се конкурс за више радних места

Истекли конкурси за радна места у 2021.години
Оглашава се конкурс за радна места - Доктор медицине и Правник

Оглашава се конкурс за радна места - Доктор медицине и Благајник

Дом здравља Крагујевац Записник Комисије за специјализацију

Дом здравља Крагујевац расписује интерни оглас за специјализацију

Оглашава се конкурс за радна места - ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР, ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ТЕХНИЧАР, ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК, ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР, РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА, ДОМАР –МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА И ОПЕРАТЕР У КОНТАКТ ЦЕНТРУ (више детаља у огласу испод)Оглашава се конкурс за раднo местo - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР на одређено време, са пуним радним временом у трајању од 6 месеци због повећаног обима посла у Oдељењу цитолабораторије у Служби за здравствену заштиту жена.

Оглашава се конкурс за радно место - ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за техничке послове

Оглашава се конкурс за радно место - СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске деце

Оглашава се конкурс за раднa местa -ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Служби поливалентне патронаже

Дом здравља Крагујевац објављује оглас о расписивању јавне лицитације за продају возила

Оглашава се конкурс за раднa местa - Праља лабораторијског посуђа и Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.

Оглашава се конкурс за радно место - Техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме.


Оглашава се конкурс за радно место - Доктор медицине, оглас објављен 18.07.2018.

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће