Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

ОНКО – мобилна апликација Института за онкологију и радиологију Србије

ОНКО – мобилна апликација Института за онкологију и радиологију Србије
Апликација је припремљена у склопу пројекта Института за онкологију и радиологију Србије „Знањем против рака“

У склопу пројекта, припремљено је 28 брошура намењених пацијентима, њима блиским особама и здравственим радницима. Брошуре су доступне у папирној верзији и на сајту Института.
Како се данас за добијање тражених информација користе савремене технологије, сав овај материјал преточен је у мобилну апликацију. На тај начин, сви текстови биће доступни преко мобилног телефона и биће омогућене и њихове измене.
Мотив за покретање наведеног пројекта био је да се пацијентима обезбеде:
- адекватне, доступне и разумљиве информације о различитим аспектима дијагностике и лечења малигних болести
- упутства за понашање током и након онколошког лечења којим ће допринети бољем подношењу и резултатима лечења као и бољем квалитету живота.
- упутства за смањење анксиозности, лакше прихватање болести и лечења и активно учешће у лечењу
- практичне информације и савети који омогућавају лакше сналажење у Инстуту и систему онколошке здравствене заштите.

Материјал је значајан и за здравствене раднике јер онколошки пацијенти од њих очекују одговоре на питања која често нису детаљно обухваћена формалном медицинском едукацијом а значајна су за успешност лечења и, нарочито, квалитет живота пацијената.

Истраживање и одабир тема спроведени су у сарадњи са Радном групом за подршку пацијентима ИОРС и удружењима пацијената који учествују у раду наведене групе.
У припреми брошура учествовали су стручњаци из одговарајућих области (лекари, медицинске сестре, психолози, дефектолози)

Више о апликацији ОНКО, као и линкови за скидање апликације на веб адреси www.onko.rs

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће