Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Сертификати

Сертификати
 


АКРЕДИТАЦИЈА

Комисија за акредитацију – координатор др Славица Букумира, спец. социјалне медицине
У циљу припреме за акредитацију, као и одржавања постигнутих стандарда и сталног унапређења квалитета, у Дому здравља оформљена је Комисија за акредитацију са задатком да координира процесом акредитације у установи, на нивоу служби и међу службама, буде подршка у имплементацији постојећих процедура и увођењу нових, али и да буде спона између Агенције за акредитацију и Дома здравља.

Дом  здравља Крагујевац је установа примарне здравствене заштите, акредитована 2011. године на период од три године
Од тада је установа усмерена на праћење  и унапређење квалитета рада  и сада се припрема за реакредитацију.
Поступком   оцењивања  квалитета и утврђивању акредитацијских  стандарда што предвиђа и Закон о здравственој заштити, члан 214, руководи Агенција за акредитацију здравствених установа Републике Србије .

Оцењивање акредитацијских стандарда ради се у самом  Дому здравља (тимови за акредитацију) у смислу самооцењивања. Спољашњи оцењивачи  су ангажовани од Агенције врше ревизију и коначно оцењивање у  Акредитацијској посети.

У дому здравља Крагујевац постоји 12 тимова:
1.    тим за здравствену заштиту одраслог становништва
2.    тим за здравствену заштиту жена
3.    тим за здравствену заштиту деце и омладине
4.    тим специјалистичко-консултативне службе
5.    тим поливалентне патронаже
6.    тим за радиологију
7.    тим за лабораторијску дијагностику
8.    тим за животну средину
9.    тим за људске ресурсе
10.  тим за управљање информацијама
11.  тим за руковођење 
12.  тим за управљање

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће