Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Пројекти

Пројекти

Дом здравља Крагујевац учесник је више пројеката у сарадњи са различитим државним институцијама и невладиним органиизацијама.


1. Пројекат НВО Оаза сигурности «Унапређење заштите жртава насиља у породици кроз успостављање система за мониторинг и евалуацију међусекторске сарадње » који је реализован у партнерству са НВО Каритас прерастао је у Програм поступања по Протоколу о међусекторској сарадњи. Дом здравља Крагујевац је укључен у  Програм као и све институције на локалном нивоу које су  потписнице Протокола о међусекторској сарадњи, Центар за социјални рад Солидарност, Полицијска управа, Завод за хитну медицинску помоћ, Клинички центар Крагујевац, Школска управа, Град Крагујевац.


2. Пројекат НВО Атина «Локалне заједнице у борби против трговине људима » у партнерству са Новосадским хуманитарним центром и у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе републике Србије се спроводио уз финансијску помоћ ЕУ и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије. Трајао је 4 месеца и завршен децембра 2014. године.Било је укључено седам градова на територији Србије међу којима је и Град Крагујевац. Циљ пројекта унапређење капацитета у оквиру локалних заједница за ефикасно учешће у превенцији трговине људима и заштити жртава трговине људима.3. У интересу трудница, породиља и деце Србије, Републички фонд за здравствено осигурање преузео је обавезу финансирања и одржавања телефонског саветовалишта „Хало беба”, како би се сачувао рад овог важног сервиса са дугогодишњом традицијом у Београду, а у исто време, под покровитељством РФЗО-а, развио и проширио на целој територији Србије нов и свеобухватнији пројекат Телефонско саветовалиште „Деца Србије”. Телефонско саветовалиште „Деца Србије”, чији је основни циљ стално унапређeње квалитета здравствене заштите мајке и детета,  започело је са радом од 8. марта 2014. године у 11 домова здравља (међу којима је и ДЗ Крагујевац), са тенденцијом проширења ове услуге у свим установама где за то буду испуњени услови (посебна едукација за рад у саветовалишту, простор и опрема).4. Подршка реализацији пројекта «Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите за подршку развоју деце у раном детињству» који спроводе УНИЦЕФ и Удружење педијатара Републике Србије у партнерству са Институтом за здравствену заштиту мајке и детета «др Вукан Чупић», Институтом за ментално здравље Београда и Друштвом за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне геане (ДЕАПС).Развојем тазличитих нивоа едукација, обучавањем педиајтара у ПЗЗ али и заговарањем да се ови садржаји укључе у предипломски и постдипломску наставу на Медицинском факултету омогућиће да се и краткорочно и дугорочно обезбеди квлитетнија брига о развоју деце у Србији, посебно онима који су изложени здравственим и психосоцијалним ризицима (нпр.деца са сметњама у развоју). Наш бенефит је унапређење квалитета рада Развојног саветовалишта у ДЗ Крагујевац.5. Подршка реализацији пројекта «Подршка раном развоју и социјалном укључивању децекроз јачање капацитета ППС и обезбеђење континуитета здравствене заштите породице» који спроводе УНИЦЕФ и Завод за јавно здравље и различитим удружењима медицинских сестара.  Значај пројекта  је унапређење знања и вештина патронажних сестара и здравствених медијаторки у домену раног развоја, раног препознавања развојног ризика, повећање досезања најосетљивијих група деце и жена и унапређење сарадње различиттих система у заједници.6. Министарство здравља Републике Србије подржава и финансира пројекат  «Рано откривање болесника са хроничним болестима бубрега стадијума I-IV, превенција и лечење у Републици Србији», који спроводи Клиника за нефрологију Клиничког центра Србије. Циљ спровођења пројекта је препознавање и рано откривање бубрежне болести користећи методологију предвиђену Пројектом. Предвиђена је едукација лекара примарне здравствене заштите за благовремено препознавање болесника у раним стадијумима хроничне бубрежне болести. Учествовање у овом Пројекту допринеће унапређењу квалитета рада у Дому здравља Крагујевац у спровођењу превентивних прегледа и раном препознавању и откривању бубрежних болести.7. «Палијативно збрињавање у Србији» чији је општи циљ унапређење услуга палиајтивног збрињавања, унапређење и достизање најбољег могућег квалитета живота за пацијента и његову породицу и подизање свести о значају палијативног збрињавања. Пројекат је одобрен  од Министарства здраља Републике Србије, чекају се даље инструкције.

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће