Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Службе Дома здравља

Управа Дома здравља

Налази се у огранку Становo и чине је Менаџмент, Пословни секретар, Технички секретар и ПР Дома здравља.

Служба за здравствену заштиту одраслих

Служба опште медицине има за циљ очување здравља одраслог становништва. Делатност службе се заснива на превентивним и куративним прегледима.

Служба за здравствену заштиту предшколске деце

Служба за здравствену заштиту предшколске деце пружа здравствене услуге деци од рођења до поласка у школу. Изабрани педијатри обављају превентивне и куративне прегледе деце.

Служба за здравствену заштиту школске деце

Служба обухвата рад са децом узраста од 7-19 година, Рад се заснива на превентивном и куративном раду, као и раду у Саветовалишту за младе. Организована је у две смене сваког дана.

Одељење за здравствену заштиту студената

Одељење за здравствену заштиту студената обавља и организује превентивну и куративну здравствену заштиту из области опште медицине и гинекологије, лабораторијске и друге дијагостике и терапије за потребе студената.

Служба за здравствену заштиту жена

У оквиру Службе за здравствену заштиту жена врше се превентивни и куративни прегледи, дијагностика и терапија, рана детекција премалигних и малигних обољења гениталних органа жена и континуирани здравствено-васпитни рад са женама.

Служба за здравствену заштиту радника

Служба је смештена у централном објекту Специјалистичко-консултативне службе Дома здравља, са којим чини функционалну целину.

Служба кућног лечења и здравствене неге

Служба кућног лечења у Дому здравља Крагујевац постоји од августа 2000. године. Служба кућног лечења пружа лекарске преледе на терену непокретним и полупокретним пацијентима, онколошким пацијентима и пацијентима који су отпуштени са болничког лечења.

Служба поливалентне патронаже

Патронажне сестре на терену обилазе : труднице, породиље и новорођену децу, одојчиће, малу децу у 2. и 4.. години, стара лица, оболеле од дијабетеса, карцинома, кардиоваскуларних болести, инвалиде, оболеле од ТБЦ-а, заразних болести и обављају посете по налогу лекара.

Служба лабораторијске дијагностике

У Служби лабораторијске дијагностике врши се узимање и лабораторијско испитивање узорака у дијагностичке и терапијске сврхе за пацијенте са територије Града Крагујевца.

Служба радиолошке дијагностике

Служба за радиолошку дијагностику основана је 2010.године. Радиолошка служба обавља дијагностичке прегледе у оквиру радиологије без контрастних метода.

Служба за специјалистичко-консултативну делатност

Специјалистичко-консултативна служба у свом саставу има осам уско специјализованих одељења.

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће