Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Едукација мед радника

Едукација мед радника

ЕДУКАЦИЈА

Комисија за континуирану медицинску едукацију - председник Александра Јоксић, психолог

Комисија за континуирану медицинску едукацију Дома здравља Крагујевацима задатак да у складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране медицинске едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике врши пријаву Програма КМЕ, прати и извештава надлежне коморе и Здравствени савет Србије о одржаним едукацијама у Дому здравља Крагујевац.

Здравствени радници и сарадници имају право и дужност да прате развој медицинске струке и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свог рада. Такође су у обавези да путем континуиране медицинске едукације стекну одређени број бодова неопходан за периодично обнављање лиценце.

Поступак спровођења континуиране медицинске едукације у Дому здравља Крагујевац спроводи се у складу са упутствима Здравственог савета Србије и надлежних комора здравствених радника.
У току једне године потребно је сакупити 20 бода из различитих програма КМЕ. 

Списак чланова Комисије за Континуирану медицинску едукацију (КМЕ) у Дому здравља Крагујевац

1. др Ивана Ерић, председница
2. Прим. др Слађана Симовић, члан
3. др Тијана Дишић, члан
4. ВМС Милијана Радојевић, члан
5. ВМС Биљана Љубисављевић, члан
6. ВМС Љиљана Диздаревић, члан
7. ВМС Славица Николић, члан

Дом здравља Крагујевац као установа примарне здравствене заштите води бригу о стицању и обнови знања и вештини запослених,  па се у оквиру интерних едукација организују акредитовани стручни састанци за све запослене, према плану едукација за текућу годину.

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМA ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КМЕ

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМA ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМA ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМA ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМA ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће