Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Одељење за здравствену заштиту студената

Одељење за здравствену заштиту студената

Главна сестра: Ана Трифуновић, ВМС

Адреса: Огранак Ердоглија, ул. Чиче од Романије бр.1 (1.спрат)
Тел. 034/ 323-476, 064 849 24 15

РАДНО ВРЕМЕ
07.00 - 20.00 радним даном
07.00 - 13.30 суботом
 
ДЕЛАТНОСТ ОДЕЉЕЊА
Одељење за здравствену заштиту студената је део Службе опште медицине ДЗ Крагујевац у којој се обавља здравствена заштита студената и организује превентивна и куративна здравствена заштита из области опште медицине и гинекологије, лабораторијске и друге дијагостике и терапије за потребе студената.

Данас о здрављу студената брину 12 запослених радника, од чега 4 лекара, 5 медицинских сестара/техничара,  1 спремацчица, као и 2 гинеколога и 2 бабице радно ангажоване за потребе здр. заштите студенткиња.Одељење функционише у оквиру концепта „опредељени лекар“.

Ваш изабрани лекар је доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине односно специјалиста гинеколог.Изабрани лекар обавља здр. заштиту у тиму са здр. радником одговарајуће школске спреме здравствене струке (медицинска сестра, техничар).

Ваш изабрани лекар:
• организује и спроводи мере на чувању и унапређењу здравља појединца
• ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести
• врши дијагностику и благовремено лечење пацијената
• указује хитну медицинску помоћ
• упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијената
• прописује лекове и медицинска средства
• обавља и друге послове у складу са Законом
 
У складу са потребама изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите. Изабрани лекар води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијената.

Обавезним видом здравственог осигурања обухваћени су сви студенти до краја прописаног школовања, а најкасније до навршене 26. године живота.
Студенти који уписују прву или трећу годину студија обавезни су да изврше систематски преглед. Студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу. Систематски преглед подразумева преглед лекара опште медицине и гинеколога за девојке, као и лабораторијске и консултативне прегледе по процени лекара.
На систематском предлегу студенти имају обавезу да се определе за изабаног лекара опште медицине и гинеколога.
Распоред за систематски преглед истакнут је на огласним таблама факултета.
Систематски преглед је обавезан за све студенте прве и треће године – који су на буџету или се самофинансирају.

У циљу унапређења и очувања здравља студената током ове године покренули смо низ једномесечних акција, као још један корак ка унапређењу здравља студентске популације.Наше деловање ће бити усмерено како у правцу превенције и саветовања за здраве стилове живота, тако и на рано откривање и правовремено лечење одређених обољења, за која сматрамо да имају највећи утицај на квалитет живота студентске популације.

Сваки месец посветили смо одређеном облику поремећаја здравља тако да сваког дана у датом месецу студенти могу, по предлогу изабраног лекара или самоиницијативно (са овереним здравственим књижицама) могу бити прегледани и саветовани од стране лекара, а по потреби и адекватно лечени.
За стране студенте који студирају на крагујевачком универзитету су на свим факултетима видно истакнута обавештења да им је за остваривање здравствене заштите неопходанздравствени лист, који издаје РЗЗО - Филијала Крагујевац (тел. 034/ 335-491).
Издавање лекарских уверења за смештај у студентски дом и упис на високошколске установе нису обухваћени услугама из обавезног здравственог осигурања и наплаћују се по важећем ценовнику Дома здравља Крагујевац.
 
ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА
Март  - Превенција и рано откривање карцинома дојке
Април  - Борба против анемија – провера Ер и Хгб
Мај  - Борба против пушења дувана
Јун - Борба пртив лошег држања и криве кичме
Септембар - Превенција и рано откривање карцинома грлића материце
Октобар - Промоција здравих стилова живота
Новембар - Промоција шећерне болести
Децембар - Превенција ХИВ/АИДС-а

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће