Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Телефонско заказивање

Телефонско заказивање


Прегледе и контакт са изабраним лекарима можете остварити позивањем кол центра Дома здравља на телефон 034 500 100, радним данима од 07 до 20ч.

Дежурне службе викендом:

Служба за здравствену заштиту предшколске деце: 034 370 132

Служби за здравствену заштиту школске деце и омладине: 034 370-147, 307-123 и 307-124

Служба за здравствену заштиту одраслих (Амбуланта бр. 4): 034 335 610, 034 307 126

Служна кућног лечења: 034 323 140

Заказују се превентивни прегледи, вакцинације, контролни прегледи, редовна месечна терапија и остало. Заказивање може да се врши лично или путем телефона. Телефонско заказивање се врши у смени изабраног доктора и то од 08:00-12:00 часова у преподневној смени и од 14:00-18:00 часова у поподневној смени. Заказивање се врши на бројеве телефона:

ОГРАНАК СТАНОВО: 034/6170065, 069/32-39-050 (за општу медицину)
ОГРАНАК БРЕСНИЦА: 034/381 401, 034/6 170 191, 064 865 84 05 (за општу медицину)
ОГРАНАК АЕРОДРОМ: 034/370 058, 034/370 139, 064 865 84 08 (за општу медицину)
ОГРАНАК ЕРДОГЛИЈА: 
                ОРДИНАЦИЈА БР.8: 034/323 468, 064 849 23 98
                ОРДИНАЦИЈА БР.5: 034/500 468, 064 849 23 99
                ОРДИНАЦИЈА БР.6: 034/6 170 183, 064 849 23 98
                ОРДИНАЦИЈА БР.4: 034/6 170 185, 064 849 23 99
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА БР. 1: 034/334 740, 034/6 170 189, 034/ 6 170 193, 064 865 84 04
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА БР. 2: 034/355 902, 034/325 425, 064 865 84 06 (за општу медицину)
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА БР. 3: 034/382 751, 034/355 903, 064 865 84 07 (за општу медицину)
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА БР. 4: 034/333 667, 034/335 610, 034/307 126, 064 865 84 03 (за општу медицину)
АМБУЛАНТА БУБАЊ: 064 865 83 50
АМБУЛАНТА У ИЛИЋЕВУ: 034/351 447, 064 865 83 74
АМБУЛАНТА У РЕСНИКУ: 034/6572 106
АМБУЛАНТА У ГОРЊИМ КОМАРИЦАМА: 034/6 170 171
АМБУЛАНТА У ДОЊИМ КОМАРИЦАМА: 034/6 170 171
АМБУЛАНТА У ГОРЊОЈ САБАНТИ: 034/570 102
АМБУЛАНТА  ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ: 034/6 574 344
АМБУЛАНТА У ЧУМИЋУ: 034/576-017, 069 323 91 20
АМБУЛАНТА У ЈАРУШИЦАМА: 034/6 575 094, 069 323 90 75
АМБУЛАНТА У ЛУЖНИЦАМА: 034/577 104, 069 323 90 75
АМБУЛАНТА У ЕРДЕЧУ: 034/323 032, 069 323 91 04
АМБУЛАНТА У ГРОШНИЦИ: 034/394 650, 069 323 91 05
АМБУЛАНТА У ДРАГОБРАЋИ: 034/582 984, 069 323 91 06
АМБУЛАНТА У УГЉАРЕВЦУ: 034/531 151, 034/6100070, 034/6100557
АМБУЛАНТА У ДЕСИМИРОВЦУ: 034/561 801, 060 233 90 16
АМБУЛАНТА У ГРБИЦАМА: 034/578-500
АМБУЛАНТА У СТРАГАРИМА: 034/522 141
АМБУЛАНТА У ШУМАРИЦАМА: 034/6 170 766, 069 323 90 46

ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ СЛУЖБЕ: 034/ 370-132, 034/ 6170197
ОГРАНАК СТАНОВО:  034/ 323-052, 069 323 91 15
ОГРАНАК БРЕСНИЦА: 034/ 381-400, 069 323 91 14
ОГРАНАК АЕРОДРОМ: 034/ 370-138, 069 323 91 13
РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ: 069 849 24 05

ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ СЛУЖБЕ: 034/370-147, 307-123, 307-124, 069 323 90 93
ОГРАНАК БРЕСНИЦА: 034/307-121, 069 323 91 27
ОГРАНАК АЕРОДРОМ: 034/370-140, 069 323 91 28
ОГРАНАК СТАНОВО: 034/ 323-118, 069 323 91 26

Заказују се превентивни гинеколошки прегледи. Заказивање може да се врши лично или путем телефона. Телефонско заказивање се врши у смени изабраног доктора и то од 08:00-12:00 часова у преподневној смени и од 14:00-18:00 часова у поподневној смени. Заказивање се врши на бројеве телефона:

ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ СЛУЖБЕ: 034/332-161, 069 323 90 39
ОГРАНАК БРЕСНИЦА: 034/355-857, 069 323 91 11
ОГРАНАК АЕРОДРОМ: 034/370-059, 069 323 91 10
ОГРАНАК СТАНОВО: 034/323-134, 069 323 91 09
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА БРОЈ 2: 034/6101-425, 069 323 91 12

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА:
Централни објекат: 034/ 370-096, 064 865 83 98
Одсек у Огранку Станово: 034/6101-426, 069 323 90 25
Одсек у Огранку Ердоглија: 034/6 170 192064 849 24 03
Одсек у Огранку Аеродром: 034/6 170 188, 064 865 84 29
Одсек у Огранку Бресница: 034/6 170 184
Одсек у Здравственој станици број 3: 034/6 170 190, 069 323 90 02
Одсек у Здравственој станици бр. 2: 034/355-902, 064 849 23 93

НЕУРОЛОГИЈА: 034/ 6 170 165
ПСИХИЈАТРИЈА: 034/6 170 164
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ: 034/6 170 168, 064 865 84 42
ОДЕЉЕЊЕ ОФТАЛМОЛОГИЈЕ: 034/6 170 169
, 064 865 84 45
ОДЕЉЕЊЕ ДЕРМАТОЛВЕНЕРОЛОГИЈЕ: 034/6 170 166, 064 849 23 92
ОДЕЉЕЊЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ: 034/ 6 170 167, 064 865 84 44
ОДЕЉЕЊЕ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈЕ: 034/6370-020, 064 865 84 43
ОДЕЉЕЊЕ СПОРТСКЕ МЕДИЦИНЕ: 034/325-000
СЛУЖБА РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ: 034/6 393 555, 069 323 91 25, ПУНКТ БРЕСНИЦА: 069 849 23 91
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ - ПОДРШКА РОДИТЕЉИМА: 064 865 84 30
САВЕТОВАЛИШТЕ ПАРОВИМА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ: 064 865 84 28
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ - СТУДЕНТСКИ СОС ТЕЛЕФОН: 064 849 24 15

 

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће