Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Служба за здравствену заштиту радника

Служба за здравствену заштиту радника

Служба се налази у централном објекту Специјалистичко – консултативне службе, Змај Јовина бб
Телефон 034 6100610
Мобилни телефон 069 323 90 38 Дарко Мијалковић
Е-маил: medicinaradakg@gmail.com

Медицина рада пружа следеће услуге:
- Претходне прегледе радника
- Периодичне прегледе радника
- Систематске прегледе
- Прегледе возача аматера
- Прегледе возача професионалаца
- Периодичне прегледе возача професионалаца
- Процене радне способности
- Лекарска уверења за заснивање радног односа
- Лекарска уверења за раднике на радним местима са повећаним ризиком
- Лекарска уверења за упис на ванредно школовање
- Лекарска уверења за упис у Политехничку школу
- Лекарска уверења за пут у иностранство
- Лекарска уверења за смештај у дом
- Лекарска уверења за хранитељство
- Лекарска уверења за старатељство
- Лекарска уверења за усвајање деце
- Лекарска уверења за упућивање у казнено поправне установе
- Лекарска уверења за ношење оружја
- Обрада предмета за излазак на инвалидску комисију
- Обрада за туђу негу и помоћ
- Снимање ЕКГ-а
- Контрола функције вида на орторејтеру
- Антропометријска мерења
- Мерење гликемије у крви
- Мерење виталних функција

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће