Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Квалитет

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите и саставни је део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у Дому здравља Крагујевац. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому здравља. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у дому здравља. У Дому Здравља Крагујевац Комисија има седам чланова и то су:

1.    др Слађана Бошковић - председник комисије
2.    др Славица Букумира - члан
3.    др Сања Којић - члан
4.    др Романа Николић - члан
5.    др Гордан Ђорђевић - члан
6.    вмс Данијела Петровић - члан
7.    вмс Милијана Радојевић – члан

1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2023.ГОДИНУ

2 ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2024.ГОДИНУ

3 Задовољство корисника - педијатрија-анализа

4 Задовољство корисника - гинекологија-анализа

5 Задовољство корисника - општа-анализа

6 Задовољство корисника - специјалистичких служби - анализа

7 Истраживање задовољства запослених анализа

Архива докумената

 

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће