Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Архива квалитет

Квалитет » Архива квалитет

Документа квалитета за претходну годину

1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2017.ГОДИНУ

2 ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

3 Задовољство корисника - педијатрија-анализа

4 Задовољство корисника - гинекологија-анализа

5 Задовољство корисника - општа-анализа

6 Задовољство корисника - специјалистичких служби - анализа

7 Истраживање задовољства запослених анализа


Документа квалитета за претходну годину

ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2016.ГОДИНУ

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

Задовољство корисника - педијатрија-анализа

Задовољство корисника - гинекологија-анализа

Задовољство корисника - општа-анализа

Задовољство корисника - специјалистичких служби - анализа

Истраживање задовољства запослених анализа

 

Документа квалитета за 2016.годину

ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015.ГОДИНУ

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

Задовољство корисника - педијатрија-анализа

Задовољство корисника - гинекологија-анализа

Задовољство корисника - општа-анализа

Задовољство корисника - специјалистичких служби - анализа

Истраживање задовољства запослених анализа

 

Документа квалитета за 2015.годину

ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2014.ГОДИНУ

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

Задовољство корисника - педијатрија-анализа

Задовољство корисника - гинекологија-анализа

Задовољство корисника - општа-анализа

Задовољство корисника - специјалистичких служби - анализа

Истраживање задовољства запослених анализа

- Резултати испитивања задовољства корисника здравственим услугама у Дому здравља Крагујевац за 2009. годину.

- Резултати испитивања задовољства запослених у Дому здравља Крагујевац за 2009. годину.

- План за унапређење квалитета рада за 2010. годину.

- План мера за подизање задовољства запослених према резултатима анкете задовољства за 2009. годину.

- План и програм за унапређење квалитета рада у ДЗ Крагујевац у 2009.години

- Извештај Комисије за унапређење квалитета рада ДЗ Крагујевац за 2008.годину

- Анкета задовољства корисника услуга ДЗ Крагујевац - новембар/децембар 2008.године

- Анкета задовољства запослених у ДЗ Крагујевац - новембар/децембар 2008.

- Анкета о коришћењу Водича добре клиничке праксе у ДЗ Крагујевац

- Извештај Комисије за унапређење квалитета рада ДЗ Крагујевац у 2007.години

- План и програм унапређења квалитета рада у 2008. години

- Анкета задовољства корисника здравствених услуга у 2007. години

- Анкета задовољства запослених у ДЗ Крагујевац у 2007.години

- Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите Министарства здравља Републике Србије

Правилник о праћењу квалитета

 

 

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће