Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Служба за правне и економско – финансијске послове

Служба за правне и економско – финансијске послове

Радно време: 07:00-15:00 радним данима; (субота и недеља – нерадни дан)

Начелник службе:
дипл. инг Дејан Стевановић, тел 069/323 90 76
e-mail: it@dzkg.rs

Служба за правне и економско - финансијске послове састоји се од следећих одељења и одсека:

Одсек за правне послове и нормативну делатност

Шеф одсека
дипл. правник Вишња Стевановић
тел 034 /302-087
e-mail: pravna.sluzba@dzkg.rs

Одсек за кадровске послове и људске ресурсе
Шеф одсека
дипл. правник Вишња Стевановић, тел 034 /323 - 087
e-mail: kadrovi@dzkg.rs

Одељење  за финансијске послове
Шеф одељења
економиста Марија Јанковић, тел 034 /323 - 357
e-mail: efsluzba@dzkg.rs

Одељење за рачуноводствене и књиговодствене послове
Шеф одељења 
дипл. ецц Драгана Петровић, тел 034 /323 - 208
e-mail: knjigovodstvo@dzkg.rs

Одељење набавке
Шеф одељења
дипл.економиста  Биљана Миливојевић, службеник за јавне набавке,  тел 034/ 324-076
e-mail: javne.nabavke@dzkg.rs

Одсек маркетинга плана и анализе
Шеф одсека
дипл. ецц Младен Филиповић, тел 034 /323 - 357
e-mail: plan.analiza@dzkg.rs

Одсек информационих система и технологија
Шеф одсека
дипл. инг Дејан Стевановић, тел 069/323 90 76
e-mail: it@dzkg.rs

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће