Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Едукација

Едукација

ЕДУКАЦИЈА

Комисија за континуирану медицинску едукацију - председник Прим. др Видосава Жубринић

Комисија за континуирану медицинску едукацију Дома здравља Крагујевац је стручно тело које обавља рецензију стручних и научних радова запослених за акредитацију програма континуиране медицинске едукације, разне скупове, семинаре, конгресе.

Здравствени радници и сарадници имају право и дужност да прате развој медицинске струке и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свог рада. Такође су у обавези да путем континуиране медицинске едукације стекну одређени број бодова неопходан за периодично обнављање лиценце.

Поступак спровођења континуиране медицинске едукације у Дому здравља Крагујевац спроводи се у складу са упутствима Здравственог савета Србије и надлежних комора здравствених радника.
У току једне године потребно је сакупити 24 бода из различитих програма КМЕ. Једна половина годишњег броја бодова (12 бодова) се добија у оквиру програма интерне едукације, а друга половина учешћем у екстерним програмима едукације.

Списак чланова Комисије за Континуирану медицинску едукацију (КМЕ) у Дому здравља Крагујевац
1. Прим. др Видосава Жубринић, председник
2. Прим др сци мед Владана Милошковић, заменик председника
3. Др Биљана Рељић, члан
4. ВМС Милијана Радојевић, члан
5. ВМС Данијела Петровић, члан
6. ВМС Јелена Вељковић, члан
7. ВМС Славица Николић, члан

Комисија за КМЕ има задатак да у складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране медицинске едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике врши пријаву Програма КМЕ, прати и извештава надлежне коморе и Здравствени савет Србије о одржаним едукацијама у Дому здравља Крагујевац

Дом здравља Крагујевац као установа примарне здравствене заштите води бригу о стицању и обнови знања и вештини запослених,  па се у оквиру интерних едукација организују акредитовани стручни састанци за све запослене, према плану едукација за текућу годину.

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМУ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КМЕ

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМУ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМУ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће