Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Радна места

Радна места

Оглашава се конкурс за радно место - ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за техничке послове

Оглашава се конкурс за радно место - СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске деце

Оглашава се конкурс за раднa местa -ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Служби поливалентне патронаже

Дом здравља Крагујевац објављује оглас о расписивању јавне лицитације за продају возила

Оглашава се конкурс за раднa местa - Праља лабораторијског посуђа и Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.

Оглашава се конкурс за радно место - Техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме.


Оглашава се конкурс за радно место - Доктор медицине, оглас објављен 18.07.2018.

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће