Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА

Linkovi » Ванстандардне услуге » СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
Налази се у централном објекту Специјалистичко – консултативне службе, Змај Јовина бб
Телефон 034 6100610
Мобилни телефон 069 323 90 38 Мијалковић Дарко
Е-маил: medicinaradakg@gmail.com

РАДНО ВРЕМЕ
07.00 - 15.00 радним даном

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЦЕНА

Лекарско уверење за заснивање радног односа (административни послови)

1.800,00

Лекарско уверење за рад са децом (рад у просвети и васпитачи)

2.500,00

Лекарско уверење за возача аматера и за продужетак возачке дозволе

1.800,00

Лекарско уверење за возача професионалца (запослење)

3.000,00

Лекарско уверење за руковаоца грађевинским машинама (запослење – плаво уверење)

3.000,00

Лекарско уверење за рад на висини (запослење – плаво уверење)

3.500,00

Лекарско уверење за ватрогасце (запослење – плаво уверење)

4.000,00

Лекарско уверење за раднике обезбеђења са и без ношења оружја (запослење – плаво уверење)

3.500,00

Лекарско уверење за радно место са повећаним ризиком (запослење – плаво уверење)

3.500,00

Лекарско уверење за радно место без повећаног ризика (запослење – плаво уверење)

2.500,00

Лекарско уверење за рад у иностранству

3.000,00

Лекарско уверење за лица са фактором отежаног запошљавања

2.000,00

Лекарско уверење за ношење ватреног оружја за физичка лица

3.000,00

Лекарско уверење за суд и на захтев државних органа

3.000,00

Лекарско уверење за старатељство и усвајање деце

2.000,00

Лекарско уверење за хранитељство

2.500,00

Лекарско уверење за смештај лица у дом за старе и установе социјалне заштите

2.000,00

Лекарско уверење за склапање брака малолетних лица

2.500,00

Лекарско уверење за склапање брака страних држављана

2.000,00

Лекарско уверење за упис на факултете

2.000,00

Лекарско уверење за упис на факултете са специфичним елемнтима прегледа

2.500,00

Лекарско уверење за упис у средње школе

   600,00

Лекарско уверење за наставак школовања (пауза после завршене средње школе)

2.000,00

Лекарско уверење за упис у средње школе са специфичним елемнтима прегледа (професионална орјентација)

2.000,00

Лекарско уверење за продужење боравка страних држављана и држављанство

2.500,00

Лекарско уверење за осигуравајући завод  (животно осигурање)

2.000,00

Експертизно мишљење специјалисте медицине рада о преосталој радној способности особа евидентираних на тржишту рада

2.000,00

Оцена и утврђивање посебних здравствених способности на радним местима са повећаним ризиком (по радном месту)

2.000,00

Анализа професионалних болести и повреда на раду запослених на захтев послодавца – до 100 запослених

20.000,00

Анализа професионалних болести и повреда на раду запослених на захтев послодавца – преко 100 запослених

40.000,00

Обрада за инвалидску комисију на лични захтев или захтев послодавца

3.000,00

Систематски преглед оба пола (основни) – комплетна крвна слика са леукоцитарном формулом, седиментација еритроцита, шећер у крви, холестерол у крви, анализе урина, ЕКГ, спирометрија и преглед специјалисте медицине рада са завршним мишљењем

3.500,00

Периодични прегледи за запослене на следећим радним местима (унутрашњи транспорт, возач свих категорија, управљање захтевним системима (грађевинске машине), чувар (радник обезбеђења са и без ношења оружја), комунални полицајац, ватрогасац, рад под земљом, рад на висини, рад ноћу, рад у нехигијенским условима уз присуство влаге, непријатних мириса и испарења, рад у условима буке и вибрације, рад под утицајем нејонизујућег зрачења, рад у неповољним микроклиматским условима, административни послови и рад на рачунару, рад у прашини, високој и ниској температури, тежак физички рад

3.000,00

Претходни прегледи за запослене на следећим радним местима (унутрашњи транспорт, возач свих категорија, управљање захтевним системима (грађевинске машине), чувар (радник обезбеђења са и без ношења оружја), комунални полицајац, ватрогасац, рад под земљом, рад на висини, рад ноћу, рад у нехигијенским условима уз присуство влаге, непријатних мириса и испарења, рад у условима буке и вибрације, рад под утицајем нејонизујућег зрачења, рад у неповољним микроклиматским условима, административни послови и рад на рачунару, рад у прашини, високој и ниској температури, тежак физички рад

3.000,00

Преглед специјалисте медицине рада (извештај о здравственом стању радника)

800,00

Циљани офталмолошки преглед

800,00

Преглед психолога

1.200,00

Дупликати уверења

1.000,00

Обука за пружање прве помоћи за полагање возачког испита 

4.500,00

Оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту – основни ниво

2.000,00

Оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту – напредни ниво

3.000,00

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће