Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом и празником
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Тестирање на захтев грађана на присуство вируса

Glavni meni » За запослене » Актуелности » 2020 » Тестирање на захтев грађана на присуство вируса

Сви грађани који желе да ураде тестирање на лични захтев на присуство вируса КОВИД 19, моћи ће то да ураде у Дому здравља Крагујевац почев од 22.маја 2020.године.

Тестирање ће се обављати у КОВИД амбуланти Дома здравља Крагујевац сваког радног дана, у времену од 09-11 часова и од 17-18 часова.

Термине за заказивање можете добити позивањем броја телефона 069-323-91-32 (КОВИД амбуланта Дома здравља Крагујевац) или позивом броја 011-362-0000.

Пре доласка на тестирање потребно је са собом понети доказ о уплати 6.000,00 динара.

Уплата за тестирање на лични захтев на присуство вируса се обавља на следећи начин:

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА:

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, Адреса становања, Место пребивалишта;

СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2

ПРИМАЛАЦ: Репбулички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 6.000,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ЈМБГ УПЛАТИОЦА

ПРАВНА ЛИЦА:

УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица;

СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290

ИЗНОС: 6.000,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):  ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ УПЛАЋУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СПИСАК ЛИЦА СА ЈМБГ

 

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће