Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Документација Дома Здравља

Документација Дома Здравља

23.12.2022.
Годишњи план интерне ревизије за 2023.годину
Преглед/чување документа

11.10.2022.
Осми ребаланс Плана јавних набавки у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

21.09.2022.
Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

10.08.2022.
Годишњи план интерне ревизије за 2022.годину
Преглед/чување документа

10.08.2022.
Повеља интерне ревизије
Преглед/чување документа

10.08.2022.
Етички кодекс Дома здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

10.08.2022.
Правилник о начину обављању послова јавних набавки на које се Закон не примењује
Преглед/чување документа

13.10.2015.
Правилник о начину обављању послова јавне набавке у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

23.01.2016
Финансијски план за 2015.годину
Преглед/чување документа

23.01.2016
Извештај о медицинској опреми за 2015.годину
Преглед/чување документа

25.01.2016
Завршни финансијски извештај за 2014.годину
Преглед/чување документа

08.02.2016
План јавних набавки за 2016.годину
Преглед/чување документа

18.03.2016
Први ребаланс Плана јавних набавки за 2016.годину
Преглед/чување документа

31.03.2016
Други ребаланс Плана јавних набавки за 2016.годину
Преглед/чување документа

28.06.2016
Трећи ребаланс Плана јавних набавки за 2016.годину
Преглед/чување документа

24.10.2017
План јавних набавки за 2017.годину
Преглед/чување документа 

09.02.2018
План јавних набавки за 2018.годину
Преглед/чување документа 

17.12.2018
План јавних набавки за 2018.годину - X ребаланс
Преглед/чување документа 

17.12.2018
План јавних набавки за 2019.годину - Привремени план
Преглед/чување документа 

06.02.2019
План јавних набавки за 2019.годину
Преглед/чување документа 

22.05.2019
Завршни рачун за 2018.годину
Преглед/чување документа 

02.08.2019.
Записник са састанка комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

12.02.2020
План јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа 

10.06.2020
IV Ребаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

24.09.2020
VII Ребаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

30.09.2020
VIII Ребаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

05.10.2020
IX Ребаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

12.10.2020
IX Ребаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

24.12.2021
VIII Ребаланс Плана јавних набавки за 2021.годину - Поруџбенице
Преглед/чување документа

30.12.2021
План јавних набавки за 2021.годину - Поруџбенице
Преглед/чување документа

27.01.2022
Плана јавних набавки за 2022.годину
Преглед/чување документа

09.08.2022.
Записник са састанка комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

11.02.2022.
Записник са састанка комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

21.03.2022.
Стратегија управљања ризиком у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

21.03.2022.
Финансијски план Дома здравља Крагујевац за 2021.годину
Преглед/чување документа

25.03.2022.
Други ребаланс плана јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

28.03.2002
Завршни рачун за 2021.годину
Преглед/чување документа 

17.05.2022.
Четврти ребаланс плана јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

22.05.2022
Завршни рачун за 2021.годину
Преглед/чување документа 

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће