Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
08 - 18ч

Недељом
(дежурни објекти)
08 – 18ч

Радно време по службама

Документација Дома Здравља

Документација Дома Здравља

Завршни обрачун за 2023.годину
Преглед/чување документа

Јавне набавке 2024 - План и ребаланси

Трећи ребаланс плана ЈН за 2024.годину
Преглед/чување документа

Други ребаланс плана ЈН за 2024.годину
Преглед/чување документа

Први ребаланс плана ЈН за 2024.годину
Преглед/чување документа

План јавних набавки за 2024.годину
Преглед/чување документа

Именовање лица задуженог за заштиту података о личности
Преглед/чување документа

Интерни ревизор
Годишњи план интерне ревизије за 2024.годину
Преглед/чување документа

Јавне набавке 2023 - План и ребаланси

Дванаести ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Једанаести ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Десети ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Девети ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Осми ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Седми ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Шести ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Пети ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Четврти ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Трећи ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Други ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

Први ребаланс плана ЈН за 2023.годину
Преглед/чување документа

План јавних набавки за 2023.годину
Преглед/чување документа

13.07.2023.
Измењен Годишњи план интерне ревизије за 2023.годину
Преглед/чување документа

21.06.2023.
Други ребаланс финансијског плана за 2023.годину
Преглед/чување документа

10.04.2023.
Тромесечни извештај Дома здравља Крагујевац за 2023.годину
Преглед/чување документа

29.03.2023.
Стратегија управљања ризиком за 2023.годину
Преглед/чување документа

29.03.2023.
Први ребаланс финансијског плана за 2023.годину
Преглед/чување документа

28.02.2023.
Завршни рачун Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

21.02.2023.
Финансијски план за 2023.годину
Преглед/чување документа

10.01.2023.
Дванаестомесечни извештај Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

30.12.2022.
IX ребаланс финансијског плана за 2022.годину
Преглед/чување документа

29.12.2022.
XII ребаланс Плана јавних набавки у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

23.12.2022.
Годишњи план интерне ревизије за 2023.годину
Преглед/чување документа

23.12.2022.
VIII ребаланс финансијског плана за 2022.годину
Преглед/чување документа

21.12.2022.
XI ребаланс Плана јавних набавки у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

30.11.2022.
X ребаланс Плана јавних набавки у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

31.10.2022.
VII ребаланс финансијског плана за 2022.годину
Преглед/чување документа

26.10.2022.
IX ребаланс Плана јавних набавки у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

13.10.2022.
VI ребаланс финансијског плана за 2022.годину
Преглед/чување документа

11.10.2022.
VIII ребаланс Плана јавних набавки у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

10.10.2022.
Деветомесечни извештај Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

21.09.2022.
Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

19.09.2022.
V ребаланс финансијског плана за 2022.годину
Преглед/чување документа

22.08.2022.
VII ребаланс плана јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

10.08.2022.
Годишњи план интерне ревизије за 2022.годину
Преглед/чување документа

10.08.2022.
Повеља интерне ревизије
Преглед/чување документа

10.08.2022.
Етички кодекс Дома здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

10.08.2022.
Правилник о начину обављању послова јавних набавки на које се Закон не примењује
Преглед/чување документа

09.08.2022.
Записник са састанка комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

18.07.2022.
IV ребаланс финансијског плана за 2022.годину
Преглед/чување документа

14.07.2022.
VI ребаланс плана јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

10.07.2022.
Шестомесечни извештај Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

24.06.2022.
III ребаланс финансијског плана за 2022.годину
Преглед/чување документа

22.06.2022.
V ребаланс плана јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

22.05.2022
Завршни рачун за 2021.годину
Преглед/чување документа 

17.05.2022.
IV ребаланс плана јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

13.05.2022.
II ребаланс финансијског плана за 2022.годину
Преглед/чување документа

10.04.2022.
Тромесечни извештај Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

05.04.2022.
III ребаланс плана јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

28.03.2002
Завршни рачун за 2021.годину
Преглед/чување документа

28.03.2022.
I ребаланс финансијског плана за 2022.годину
Преглед/чување документа

24.03.2022.
II ребаланс плана јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

28.02.2022.
Завршни рачун Дома здравља Крагујевац за 2021.годину
Преглед/чување документа

24.02.2022.
I ребаланс плана јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

11.02.2022.
Записник са састанка комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

28.01.2022.
Финансијски план Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

25.01.2022.
План јавних набавки Дома здравља Крагујевац за 2022.годину
Преглед/чување документа

31.12.2021
X ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

30.12.2021
IX ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

30.12.2021
План јавних набавки за 2021.годину - Поруџбенице
Преглед/чување документа

24.12.2021
IX Ребаланс Плана јавних набавки за 2021.годину - Поруџбенице
Преглед/чување документа

21.12.2021
VIII Ребаланс Плана јавних набавки за 2021.годину - Поруџбенице
Преглед/чување документа

24.12.2021
IX ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

26.11.2021
VIII ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

24.11.2021
VII pебаланс Плана јавних набавки за 2021.годину
Преглед/чување документа

02.11.2021
VII ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

28.10.2021
VI pебаланс Плана јавних набавки за 2021.годину
Преглед/чување документа

01.10.2021
VI ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

14.09.2021
V Ребаланс Плана јавних набавки за 2021.годину
Преглед/чување документа

30.07.2021
V ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

25.06.2021
IV ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

17.06.2021
IV Ребаланс Плана јавних набавки за 2021.годину
Преглед/чување документа

02.06.2021
III ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

31.05.2021
III pебаланс Плана јавних набавки за 2021.годину
Преглед/чување документа

20.04.2021
II ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

16.04.2021
II pебаланс Плана јавних набавки за 2021.годину
Преглед/чување документа

18.03.2021
I ребаланс финансијског плана за 2021.годину
Преглед/чување документа

16.03.2021
I pебаланс Плана јавних набавки за 2021.годину
Преглед/чување документа

26.01.2021
Финансијски план за 2021.годину
Преглед/чување документа

23.01.2021
План јавних набавки за 2021.годину
Преглед/чување документа

12.10.2020
IX pебаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

05.10.2020
IX Ребаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

30.09.2020
VIII Ребаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

24.09.2020
VII Ребаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

10.06.2020
IV Ребаланс Плана јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа

12.02.2020
План јавних набавки за 2020.годину
Преглед/чување документа 

02.08.2019.
Записник са састанка комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

22.05.2019
Завршни рачун за 2018.годину
Преглед/чување документа 

06.02.2019
План јавних набавки за 2019.годину
Преглед/чување документа 

17.12.2018
План јавних набавки за 2019.годину - Привремени план
Преглед/чување документа 

17.12.2018
План јавних набавки за 2018.годину - X ребаланс
Преглед/чување документа 

09.02.2018
План јавних набавки за 2018.годину
Преглед/чување документа 

24.10.2017
План јавних набавки за 2017.годину
Преглед/чување документа 

28.06.2016
Трећи ребаланс Плана јавних набавки за 2016.годину
Преглед/чување документа

31.03.2016
Други ребаланс Плана јавних набавки за 2016.годину
Преглед/чување документа

18.03.2016
Први ребаланс Плана јавних набавки за 2016.годину
Преглед/чување документа

08.02.2016
План јавних набавки за 2016.годину
Преглед/чување документа

25.01.2016
Завршни финансијски извештај за 2014.годину
Преглед/чување документа

23.01.2016
Извештај о медицинској опреми за 2015.годину
Преглед/чување документа

23.01.2016
Финансијски план за 2015.годину
Преглед/чување документа

13.10.2015.
Правилник о начину обављању послова јавне набавке у Дому здравља Крагујевац
Преглед/чување документа

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће